Συστήματα KayPentax

Η KayPentax δραστηριοποιείται στον χώρο της ακουστικής ανάλυσης από το 1948.  Με την μοναδική ταυτότητα της, η KayPENTAX καλύπτει τις ανάγκες σας με εξοπλισμό για:

  • Συστήματα ανάλυσης φωνής και ομιλίας

  • Συστήματα ψηφιακής στροβοσκόπησης

  • Συστήματα ελέγχου & θεραπείας κατάποσης

 

Προϊόντα
Η KayPentax

Η οικογένεια προϊόντων ακουστικής ανάλυσης της KayPENTAX είναι τα εργαλεία επιλογής των κορυφαίων κλινικών και ερευνητών — αναφέρονται συνεχώς στα κριτικά άρθρα επιστημονικών περιοδικών.

Η οικογένεια των προϊόντων KayPENTAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπτική ανάδραση και αντικειμενική μέτρηση των παραμέτρων ομιλίας/φωνής.