Συστήματα ψηφιακής στροβοσκόπησης

Η KayPENTAX προσφέρει ευρεία σειρά συστημάτων ψηφιακής στροβοσκόπησης, από οικονομικό "βασικό" σύστημα για το γραφείο του ειδικού έως τα περιπλοκότερα ολοκληρωμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή συστήματα στροβοσκόπησης που υπάρχουν (με ψηφιακή καταγραφή). Το ψηφιακό σύστημα στροβοσκόπησης της Kay Pentax έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση για την ανώτερη ποιότητα απεικόνισης και για τις ευκολίες που προσφέρει στον χρήστη.

 

Συστήματα Στροβοσκόπησης και Λαρυγγικής Απεικόνισης

Το ψηφιακό σύστημα στροβοσκόπησης της KayPENTAX είναι το κορυφαίο σύστημα παγκοσμίως με μονάδες στα περισσότερα κύρια νοσοκομεία στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, και την Ευρώπη.  Παραδείγματος χάριν, τα συστήματα στροβοσκόπησης της KayPENTAX χρησιμοποιούνται στο 90% των 50 μεγαλύτερων ΩτοΡινοΛαρυγγολογικών τμημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες (όπως εκτιμάται από τα U.S. News και World Report). Όλα τα συστήματα της KayPENTAX βασίζονται σε μια "πραγματική" πηγή φωτισμού στροβοσκόπησης (όχι στο κλειστό διάφραγμα μιας φωτογραφικής μηχανής που παράγει υποδεέστερες εικόνες) με κύκλωμα που δεν τρεμοπαίζει και άριστη εξαγωγή συχνότητας για εξαίρετη ποιότητα εικόνας.

Το ψηφιακό στροβοσκόπιο επιτρέπει την ταυτόχρονη εμφάνιση δύο εξετάσεων για την σύγκριση των φωνητικών χορδών προ- και μετ-εγχειρητικά.

Η σειρά προϊόντων λαρυγγικής απεικόνισης της KayPENTAX περιλαμβάνει επίσης σύστημα (VKG) videokymography και υψηλής ταχύτητας συστήματα video. Και τα δύο αυτά συστήματα παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της φυσιολογίας των φωνητικών χορδών ανεξάρτητα από το πρότυπο δόνησης (π.χ. ξεκίνημα φώνησης, σοβαρή δυσφωνία, κλπ.). Παρ’ όλο που δεν αντικαθιστά την στροβοσκόπηση στην κλινική, το VKG και το video υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τα κέντρα έρευνας για την κατανόηση των προτύπων δόνησης των φωνητικών χορδών, ακόμα και όταν υπάρχει σοβαρή απεριοδικότητα.