Ψηφιακός σταθμός κατάποσης

Ο Ψηφιακός Σταθμός Κατάποσης χρησιμοποιείται κατ’ ουσία σε κάθε περίπτωση διαχείρισης ασθενών, από την αρχική εκτίμηση ως την αποκατάσταση και είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα που υπάρχει για τους ειδικούς στη δυσφαγία.

 

Εξοπλισμός Σταθμού Κατάποσης

Η KayPENTAX προσφέρει τρεις ξεχωριστές μονάδες που, σε συνδυασμό, αποτελούν τον Ψηφιακό Σταθμό Κατάποσης.

Η μονάδα Digital Video Recording χρησιμοποιείται για την καταγραφή φλουοροσκοπικών και/ή βιντεοενδοσκοπικών (FEES) εξετάσεων.

Η KayPENTAX επίσης προσφέρει ένα πλήρες βιντεο-ενδοσκοπικό (FEES) σύστημα για την αξιολόγηση της κατάποσης σε κλινήρεις ασθενείς.

Η τρίτη μονάδα, το Swallowing Signals Lab, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο θεραπείας με πέντε ξεχωριστά σήματα σχετικά με την φυσιολογία κατάποσης (επιφανειακή EMG, φάση αναπνοής, φαρυγγική μανομετρία, πίεση γλώσσας και ακουστική).

Η οπτική ανάδραση που απορρέει από οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των σημάτων βοηθάει τους ασθενείς να επιτύχουν αποτελεσματικότερα τους θεραπευτικούς στόχους.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του Ψηφιακού Σταθμού Κατάποσης είναι η δυνατότητα του να καταγράφει παράλληλα σήματα βίντεο και φυσιολογικά σήματα για την ολοκλήρωση και ακριβή συσχέτιση δεδομένων ανόμοιων τύπων σε ένα μοναδικό, φιλικό στο χρήστη σύστημα.