Συστήματα ανάλυσης φωνής και ομιλίας

Η KayPENTAX έχει μακρόχρονη ιστορία στην ακουστική ανάλυση της ομιλίας. Οι ιδρυτές του οίκου δημιούργησαν τον πρώτο επαγγελματικό διαθέσιμο φασματογράφο ήχου (Sona-Graph) πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Σήμερα η KayPENTAX προσφέρει ευρεία ποικιλία προϊόντων ακουστικής ανάλυσης.  Αυτά περιλαμβάνουν προϊόντα για τη θεραπεία (οπτική ανάδραση σε πραγματικό χρόνο), κλινική εκτίμηση και έρευνα. 

 

Computerized Speech Lab (CSL)

Visi-Pitch / Multi-Speech / Sona-Speech

Μεταξύ των οικογενειών των προϊόντων για την ανάλυση φωνής και ομιλίας υπάρχουν οικονομικά λογισμικά προγράμματα, που βασίζονται σε κάρτα ήχου (Multi-Speech και Sona-Speech) για τον νοσοκομειακό γιατρό με χαμηλό προϋπολογισμό. Το Visi-Pitch είναι το εργαλείο θεραπείας της ομιλίας με την ευρύτερη χρήση μετά από την αρχική του εισαγωγή, περίπου πριν 30 χρόνια. Στη κορυφή των προϊόντων βρίσκεται το πασίγνωστο Computerized Speech Lab (CSL), που προσφέρει εξαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα για την δέσμευση και αναπαραγωγή ομιλίας και χρησιμοποιείται από ειδικούς φωνής και ερευνητές σε διάσημες κλινικές ομιλίας/φωνής διεθνώς.

Συνοδευτικά στο βασικό λογισμικό για CSL και Multi-Speech που προσφέρουν απαράμιλλη ευελιξία ανάλυσης, υπάρχουν περίπου 21 επιλογές ειδικών εφαρμογών λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές κλινικές έρευνες. Για παράδειγμα, το Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) χρησιμοποιείται για αντικειμενική αξιολόγηση της παθολογικής φωνής. Το Voice Range Profile (phonetograph) διατίθεται ως ισχυρή επιλογή του CSL επιμερίζοντας μέρος του κόστους των προσφερόμενων συστημάτων. Το Motor Speech Profile είναι άλλη μια επιλογή λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση ασθενών με δυσαρθρία. Η KayPENTAX με τα προγράμματα ακουστικής ανάλυσης που διαθέτει προσφέρει την πληρέστερη ποικιλία ισχυρών προϊόντων αξιολόγησης /θεραπείας που υπάρχει.

Oι   ποικίλες   σειρές προϊόντων ακουστικής ανάλυσης σχεδιάζονται και συνδυάζονται για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και προϋπολογισμούς των ειδικών σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές και σχολεία.

Facilitator & Auditory Feedback Tools

Το Facilitator και η υπομονάδα λογισμικού Auditory Feedback για Visi-Pitch ή CSL προσφέρουν πέντε διαφορετικές μορφές ακουστικής ανάδρασης (DAF, επικάλυψη, ενίσχυση, μετρονομία και κυκλική αναπαραγωγή) — μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική ή το Facilitator μπορεί να φορεθεί στο σπίτι για να εξυπηρετηθεί η ολοκλήρωση των θεραπευτικών στόχων.

Nasometer

Το Nasometer προσφέρει οπτική ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για να βοηθήσει τους ασθενείς να επιτύχουν τους θεραπευτικούς στόχους τους πιο αποτελεσματικά.

Ακόμα ένα σύστημα ακουστικής ανάλυσης, το Nasometer έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ρινικότητας. Το σύστημα έχει ευρεία εκτίμηση λόγω της σχετικής του απλότητας (σε σύγκριση με πιο πολύπλοκες διαδικασίες) και προσφέρει στους ειδικούς αντικειμενικές, επαναληπτικές μετρήσεις ρινικότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ομιλίας. Πολλά άρθρα επιστημονικών περιοδικών έχουν επικυρώσει την χρήση της ρινομετρίας και έχουν αποδείξει την μεγάλη της σχέση με άλλες, πιο πολύπλοκες τεχνικές. Ως εργαλείο θεραπείας, το Nasometer προσφέρει οπτική ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για να βοηθήσει τους ασθενείς να επιτύχουν τους θεραπευτικούς στόχους πιο αποτελεσματικά. Για την αξιολόγηση των ασθενών υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα φυσιολογικών δεδομένων σε τυποποιημένα εδάφια ανάγνωσης. Το Nasometer χρησιμοποιείται σε κλινικές σχιστιών διεθνώς.

Electroglottograph

Ο Ηλεκτρογλωττογράφος της KayPENTAX (EGG) είναι ένα μοναδικό εργαλείο απεικόνισης των προτύπων φωνητικής επαφής μη-επεμβατικά. Ο EGG μετράει την αντίσταση κατά μήκος του λάρυγγα, μέσω δύο ηλεκτροδίων τοποθετημένων στο λαιμό, για να προσφέρει μια αποκαλυπτική κυματομορφή απεικόνισης που παρουσιάζει τις δυναμικές των φωνητικών χορδών και τα πρότυπα επαφής. Ο EGG είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν συνδυαστεί με ακουστικά δεδομένα (π.χ., χρησιμοποιώντας το CSL) ή με συστήματα απεικόνισης των φωνητικών χορδών με παράλληλη δέσμευση EGG. Το ψηφιακό σύστημα στροβοσκόπησης της KayPENTAX απεικονίζει την κυματομορφή EGG δίπλα στην εικόνα της στροβοσκόπησης των φωνητικών χορδών σε χρονική συσχέτιση. Το σήμα EGG μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα απ’ όλα για την εξαγωγή συχνότητας (στη θέση του λαρυγγικού μικροφώνου).

Phonatory Aerodynamic System

Το Phonatory Aerodynamic System (PAS) της KayPENTAX προσφέρει ένα πλήρες σύστημα για την μέτρηση των παραμέτρων-κλειδιών της αεροδυναμικής και της ενδοστοματικής πίεσης κατά τη φώνηση. Αυτές οι μετρήσεις περιλαμβάνουν τον μέσο όρο του βαθμού ροής φώνησης, την υπογλώσσια πίεση (που παράγεται), την γλωττιδική αντίσταση και την αποδοτικότητα. Το σύστημα διατίθεται με μια σύριγγα βαθμονόμησης, σύστημα μικροφώνων, πνευμονοταχογράφο, μάσκες ροής και σωλήνες, και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα αξεσούάρ για την δέσμευση των δεδομένων αεροδυναμικής και πίεσης

Οι μετρήσεις αεροδυναμικής και ενδοστοματικής πίεσης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την ακουστική και στροβοσκοπική αξιολόγηση σε κορυφαία εργαστήρια φωνής

Ambulatory Phonation Monitor

Το Ambulatory Phonation Monitor (APM) είναι μια φορητή συσκευή που φοριέται από τον ασθενή προκειμένου να εξαχθούν σημαντικές παράμετροι της συμπεριφοράς φώνησης κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας με φυσιολογική δραστηριότητα. Τα δεδομένα APM δεσμεύονται μέσω ενός λαρυγγικού αισθητήρα (μετρητή επιτάχυνσης) προσαρμοσμένου στο λαιμό και συνδεδεμένου με τη μονάδα του συστήματος, που φοριέται από τον ασθενή σε θήκη μέσης. Η ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει και γραφικές και αριθμητικές απεικονίσεις του συνολικού χρόνου φώνησης, μέσο όρο θεμελιώδους συχνότητας (Hz), και τιμές εύρους (dB SPL). Μια μονάδα αίσθησης δονήσεων εξασφαλίζει ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για να βοηθήσει τον ασθενή να παρακολουθεί μόνος του τις επιλεγμένες παραμέτρους φωνής και να διευκολύνει την εκμάθηση νέων φωνητικών συμπεριφορών.